“Syarikat Saya” membimbing pengguna untuk menetapkan tetapan dan maklumat syarikat
Peranan Pengguna: Pentadbir

1
. Halaman ini memaparkan maklumat syarikat pengguna yang mengandungi
 • Nama Syarikat
 • No. Pendaftaran Syarikat
 • No. Telefon Syarikat
 • Emel Syarikat
 • Pilihan Bahasa
 • Logo Syarikat
 • Tag Url Syarikat


Pengguna boleh mengubah maklumat syarikat dan klik pada “Submit” untuk simpan
2. Bahagian halaman ini menunjukkan maklumat emel syarikat yang memaparkan
 • Suaian Jemputan Mesyuarat
 • Suaian Jemputan Pasukan Projek untuk kesemua ahli pasukan
 • Suaian Jemputan Pasukan Projek untuk individu


Pengguna boleh menukar maklumat dan klik pada “Submit” untuk mengemaskini maklumat3
. Bahagian halaman ini memaparkan tetapan maklumat untuk projek syarikat yang mengandungi
 • Pilihan untuk memaparkan keperluan projek
 • Pilihan untuk memaparkan spesifikasi projek
 • Pilihan untuk memaparkan maklumat hanya setelah maklumat kontraktor yang dilantik telah dimasukkan
 • Pilihan untuk menjanakan no. rujukan projek secara automatik
 • Pilihan untuk membenarkan hanya ketua projek mengemaskinikan maklumat projek


Pengguna boleh mengemaskini maklumat dan klik pada “Submit” untuk simpan perubahan yang telah dibuat