Peranan Pengguna: Pentadbir

1.“Modul Tetapan” berada di Bar Sisi Kiri daripada pandangan Dashboard2. “Modul Tetapan” mengandungi senarai seperti di halaman dibawah: