“Kategori Peruntukan” membimbing pengguna untuk menetapkan sumber-sumber peruntukan bagi sesuatu projek.
Peranan Pengguna: Pentadbir“Kategori Peruntukan” memaparkan
  • Nama Kategori Peruntukan
  • Amaun Peruntukan