“Konsultan” membimbing pengguna untuk menetapkan maklumat sesuatu syarikat konsultan
Peranan Pengguna: Pentadbir

1. Klik pada “Settings” di Bar Sisi Kiri kemudian klik pada “Consultants” untuk melihat senarai syarikat konsultan yang telah disenaraikan2. Pada halaman “Konsultan” anda akan dapat lihat Date, Consultant Company Registration No. dan Consultant Company Name sebagai rujukan untuk anda