1. Arahkan cursor (anak panah) pada “Actions” dan klik pada “Edit” untuk mengemaskini maklumat syarikat konsultan2. Selesai mengemaskini maklumat klik pada “Update” untuk simpan perubahan yang telah dibuat