“Kontraktor” membimbing pengguna untuk menetapkan sesuatu maklumat syarikat kontraktor .
Peranan Pengguna: Pentadbir

1. 
Klik pada “Settings” di Bar Sisi Kiri kemudian klik pada “Contractors” untuk melihat syarikat kontraktor yang telah disenaraikan2. Pada halaman “Kontraktor” akan memaparkan
  • No. Pendaftaran Syarikat Kontraktor
  • Nama Syarikat Kontraktor
  • Nama Orang Perhubungan