Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. “Complaint” boleh diakses terus melalui halaman “Dashboard” dan “Bar Sisi Kiri”

 


2. Senarai Aduan memaparkan maklumat seperti
  • Project Reference No.
  • Complaints reference No.
  • Huraian tentang Aduan
  • Complaint Status. Contohnya : “Open”, “Assigned”, “Awaiting for Verification” or “Closed”