Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek


1. 
Klik pada “+New Complaint” untuk menambah aduan


2. Isikan semua maklumat yang diperlukan seperti

  • Nama Pengadu/Pemberi Aduan
  • Projek berkaitan dengan Aduan
  • Huraian Aduan

3. Klik pada “Submit” untuk simpan laporan aduan