Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

 Arahkan cursor (anak panah) pada “Tindakan” dan klik “Edit” untuk mengemaskini Arahan KerjaAnda perlu mengikut turutan
1. “Tugasan Arahan Kerja” menugaskan staf (individu) dan juga pasukan untuk menjalankan tindakan lanjut
2. “Laporan Arahan Kerja” membantu dalam melaporkan hasil tindakan yang telah diambil
3.  “Pengesahan Arahan Kerja” membantu pengadu untuk mengesahkan tindakan yang telah diambil