“Tugasan” boleh diakses melalui “Bar Sisi Kiri” dan melalui “Butiran Projek”
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. 
Klik pada “Tasks” yang dipaparkan pada “Bar Sisi Kiri”
 

2. Atau anda bolek klik pada pautan “Task” pada halaman dibawah


3. Halaman “Tugasan” akan memaparkan senarai tugasan berkaitan sesuatu projek
  • Contohnya : Tugasan “Lawatan Tapak Projek”, untuk projek “Projek Pembinaan Pusat Aktiviti Pelajar"