Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek


1.
Tunjukkan cursor (anak panah) anda pada “Manage” dan kemudian klik pada “New Task”

 2.(1) Isikan butiran tugasan seperti

  • Nama Tugasan
  • Huraian Tugasan
  • Tarikh Tamat Tugasan
  • Orang yang Bertanggungjawab

   (2) Klik pada “Save Changes” untuk menyimpan tugasan