Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek
1. Klik pada “Task” untuk melihat butiran tugasan
2. Butiran tugasan ditunjukkan pada bahagian kanan halaman mengandungi
  • Nama Tugasan
  • Huraian Tugasan
  • Tarikh tugasan perlu dilengkapkan
  • Orang yang bertanggungjawab