Sesuatu tugasan akan terus berada pada status “Sedang Diproses” sehinggalah ditandakan sebagai selesai

Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. 
Tugasan pada status “Pending”


2. Klik pada “Mark As Complete” apabila sesuatu tugasan telah selesai dijalankan