Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. Klik pada “Senarai Mesyuarat” untuk melihat senarai mesyuarat2. Senarai mesyuarat menunujukkan “Nama Projek” dan “Nama Mesyuarat”