Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. Menambah Mesyuarat baru melalui Kalendar Mesyuarat
 
   
  • Klik pada “+Tambah Mesyuarat Baru” untuk menambah mesyuarat 

2.Anda juga boleh menambah mesyuarat baru melalui senarai mesyuarat3. Isikan semua maklumat yang diperlukan seperti
  • Nama Mesyuarat
  • Tujuan Mesyuarat
  • Nama Projek
  • Tarikh dan Waktu Mesyuarat4. Selesai mengisi semua maklumat yang diperlukan
  • Klik pada “Simpan dan Hantar Emel Jemputan” untuk menyimpan maklumat mesyuarat dan menghantar emel jemputan
  • Klik pada “Simpan Sahaja” untuk menyimpan maklumat mesyuarat dan edit kemudian5.Sekiranya tanpa "Jemputan Mesyuarat" dan "Dokument Mesyuarat"
    (1) Taipkan nama jemputan yang ingin anda jemput di ruang yang telah disediakan dan klik "Jemput"
    (2) Untuk menambah document klik "Tambah Document"