Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. Klik pada “Actions” kemudian klik pada “Edit” untuk membuat perubahan pada maklumat mesyuarat2. Pada halaman “Edit” anda boleh:
  • Kemaskini “Tujuan Mesyuarat”
  • Pilih “Permohonan Berkaitan”
  • Tukar “Tarikh dan Waktu Mesyuarat”3.Selesai melakukan perubahan maklumat pada mesyuarat anda boleh:
  • Klik pada “Save Changes and Send Email Updates” untuk simpan dan memaklumkan semua jemputan tentang perubahan yang telah dibuat
  • Klik pada “Cancel” untuk membatalkan semua perubahan pada maklumat mesyuarat
  • Klik pada “Remove” untuk memadamkan mesyuarat