Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

Untuk melihat senarai projek, klik pada "Projek"
Di dalam “Modul Projek” anda boleh lihat:
  • “Semua Projek”, pentadbir dapat melihat senarai projek  dari sini
  • “Projek Saya”, pasukan projek dapat melihat senarai projek yang melibatkan diri mereka
  • “Jana Laporan”, laporan berkaitan projek dapat dijana dari siniProjek cuma akan ditambah selepas sesuatu permohonan itu diluluskan
  •  Untuk mengemas kini butiran projek klik pada “Nama Projek”