Peranan pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek
1. Pada halaman “Butiran Projek” anda boleh melihat semua maklumat berkaitan sesuatu projek
  • Untuk mengemas kini maklumat klik pada “Tindakan” di bahagian kanan atas halaman2. Klik pada “Edit” untuk mengemas kini maklumat projek3. Pada halaman “Edit” anda boleh mengemas kini maklumat projek seperti:
  • Pusat Tanggungjawab
  • Nama Ketua Projek
  • Bajet Diluluskan dan Kos Projek
  • Tarikh Permulaan Sebenar dan Tarikh Penyempurnaan Sebenar
  • Maklumat Insurans


Selepas selesai mengemas kini anda perlu:
  • Klik “Hantar” untuk menyimpan semua perubahan atau,
  • Klik “Batal” untuk membatalkan semua perubahan