Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek


Gambar di bawah menunjukkan capaian yang dapat membawa anda ke bahagian maklumat “Pasukan”2. Pada halaman Pasukan Projek akan menunjukkan butiran:
  • Nama Pasukan
  • Ahli Pasukan
  • Peranan Ahli Pasukan
  • Butiran Pasukan Projek3.Untuk melihat butiran pasukan projek, klik pada "Butiran".
  Gambar dibawah menunjukkan halaman butiran pasukan.Pada halaman ini anda akan dapat lihat:
  •  “Nama Pasukan”
  •  “Projek Berkaitan”
  • Tambah “Ahli Pasukan”
  • Edit Maklumat Pasukan