Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek

1. Klik pada “+Tambah Konsultan” untuk menambah konsultan baru

  • Contohnya : Anda ingin menambah konsultan untuk melakukan kerja-kerja “Sivil” 2. Antara maklumat yang diperlukan untuk menambah konsultan baru adalah:

  • Nama Syarikat Konsultan
  • Jenis Konsultan Projek
  • Peratusan yang akan diterima
  • Maklumat Orang yang bertanggungjawab3. Klik "Hantar"  untuk tambah konsultan dan simpan maklumat.