Untuk menambah permohonan baru, anda perlu pergi ke halaman permohonan saya1. Klik pada "+New Application" yang terdapat pada halaman kiri2. Isikan butiran projek yang anda ingin mohon ke dalam borang yang disediakan seperti di halaman bawah3. Klik pada “Submit” untuk simpan dan hantar permohonan tersebut, atau;

  • Klik pada “Save As Draft” untuk hanya menyimpan permohonan