Peranan Pengguna: Pentadbir, Pemohon


1. Untuk menambah maklumat “Kajian Kebolehsanaan”, klik pada “+Kajian Kebolehsanaan”

  • Contohnya : Untuk menambah “Kajian Kebolehsanaan” bagi “Elektrikal” klik pada “Elektrikal” kemudian klik pada “+Kajian Kebolehsanaan”


2. Pada halaman “Kajian Kebolehsanaan” anda boleh juga memuat naik dokumen-dokumen berkaitan kajian yang sedang dijalankan