1. Untuk memberi tugasan menjalankan kajian kebolehsanaan kepada seseorang klik pada “Tugaskan Melalui Emel”2. Masukkan emel orang yang anda ingin tugaskan untuk menjalankan kajian kebolehsanaan dan tekan "OK"