Anda boleh masukkan maklumat asas organisasi di dalam sistem melalui konfigurasi seperti gambar berikut:Dalam bahagian ini, anda boleh masukkan maklumat lengkap untuk organisasi seperti Logo, Nama, No Pendaftaran, No Telefon, No GST dan Alamat untuk syarikat anda.Penerangan:


No
Penerangan
1
Tekan pada select image untuk pilih gambar atau logo syarikat.
2
Masukkan nama syarikat
3
Masukkan No Pendaftaran syarikat
4
No telefon syarikat
5
No GST yang syarikat gunakan, jika ada.
6
Masukkan alamat syarikat
7
Setelah selesai, tekan submit.