Pengguna boleh melakukan tetapan dalam akaun seperti Profil akaun anda. Untuk membuat tetapan dalam akaun anda, anda boleh rujuk seperti gambar di bawah:Dalam bahagian ini, anda dapat lihat maklumat yang anda masukkan seperti Nama Penuh dan Nombor Telefon, dapat menukar kata laluan; serta dapat mengemaskini Gambar Profil anda.


Anda dapat mengisi maklumat anda di dalam sistem melalui My Profile>Personal Information. Dalam bahagian ini, anda boleh mengisi maklumat seperti Nama Penuh dan No Telefon anda. 

Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nama penuh anda
2
Masukkan nombor telefon anda
3
Tekan butang Save Changes untuk simpan perubahan yang dibuat