Anda boleh mengemaskini gambar profil anda pada bahagian ini. Untuk mengemaskini gambar profil anda, anda boleh pergi ke My Profile dan pilih Update Profile Picture.
Penerangan:


No
Penerangan
1
Tekan Select image untuk memilih gambar
2
Tekan Save Changes untuk simpan perubahan yang dibuat