Activities adalah di mana anda dapat memasukkan ke dalam sistem mengikut aktiviti yang dilakukan oleh pekerja dalam organisasi anda. Untuk akses ke activities, anda boleh pergi ke Commodities, pilih Configurations dan tekan Activities.TAMBAH BARU AKTIVITIUntuk menambah aktiviti baru, terdapat dua cara:


1. Anda boleh tekan pada +Add New
Kemudian, anda akan lihat paparan seperti ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nama aktiviti
2
Pilih kadar untuk aktiviti
3
Masukkan harga atau kadar
4
Tahap consignment untuk seorang
5
Masukkan jenis tanaman
6
Setelah selesai, tekan Add untuk menambah aktiviti ini
7
Tekan Cancel jika anda mahu batalkan penambahan2. Anda boleh tekan pada + di sebelah kanan dan pilih pada New Activity.Selepas anda tekan pada New Activity, anda akan lihat paparan sama seperti pada cara 1 untuk tambah aktiviti baru.
IMPORT AKTIVITI KE DALAM SISTEMImport activities adalah di mana anda dapat import aktiviti yang telah dimasukkan dalam file excel yang sedia ada. Ini dapat memudahkan daripada mengisi aktiviti yang telah sedia ada satu-persatu.


Untuk import aktiviti yang sedia ada, anda boleh tekan pada +Import Activities seperti berikut:Setelah tekan pada butang +Import Activities, anda akan dapat lihat paparan seperti ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan jenis tanaman
2
Pilih row dalam Excel tersebut
3
Pilih fail yang mahu diimport
4
Setelah selesai, tekan Submit
5
Tekan Cancel jika anda mahu batalkan penambahan

Cara untuk import File Excel ke dalam sistem:


1. Data yang ingin dimasukkan mestilah mengikut format yang betul mengikut sistem:Contoh:

2. Tekan Select File untuk pilih fail tersebut dari komputer anda:

3. Tekan Submit untuk import fail tersebut ke dalam sistem:
Jika anda mahu memadam aktiviti-aktiviti yang telah dibuat, anda boleh tekan Delete dalam bahagian action.
Nota: Jika aktiviti tersebut telah digunakan dalam kedatangan pekerja, ia tidak dapat di padam.