Di sini admin dapat masukkan rekod pekerja yang bekerja di ladang. Untuk tambah maklumat pekerja, sila ikuti langkah seperti di bawah.TAMBAH MAKLUMAT PEKERJA DALAM SISTEM


Pihak Administrator perlu memasukkan rekod staf yang bekerja di tapak kedalam sistem.


Untuk tambah maklumat pekerja baru, terdapat dua cara:


1. Anda boleh klik pada +Add New.Kemudian, anda akan melihat paparan seperti ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nombor pekerja
2
Masukkan nama pekerja
3
Nombor kad pengenalan pekerja
4
Masukkan bangsa bagi pekerja tersebut
5
Masukkan maklumat EPF untuk pekerja:
i) Tandakan pada kotak jika gaji ditolak kepada EPF
ii) Masukkan peratusan untuk EPF
iii) Masukkan nombor EPF untuk pekerja
iv) Letakkan jumlah sumbangan EPF dari majikan

6
Masukkan maklumat SOCSO untuk pekerja:
i) Tandakan pada kotak jika gaji ditolak kepada SOCSO
ii) Pilih kategori untuk SOCSO
iii) Masukkan nombor visa, nombor permit, tarikh tamat visa, dan tarikh tamat permit. (Jika ada)

7
Setelah selesai, tekan Submit
8
Tekan Save and Add New User jika ia adalah pekerja baru
9
Tekan Cancel jika anda mahu batalkan penambahanJika anda tekan Save and Add New User, anda akan lihat paparan seperti ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan alamat email
2
Masukkan password
3
Untuk kepastian, masukkan password sekali lagi
4
Sila pilih level akses untuk user tersebut sama ada;
  • Admin
  • View (Staff)
  • Supervisor (Staff)
5
Tekan Submit apabila selesai
6
Tekan Cancel untuk batalkan penambahan
2. Anda boleh tekan pada + di sebelah kanan dan pilih pada New Worker.Selepas anda tekan pada New Worker, anda akan lihat paparan sama seperti pada cara #1 untuk tambah pekerja baru.