Anda juga boleh rekodkan kehadiran pekerja di dalam sistem. Untuk rekodkan kehadiran ini, anda boleh pergi ke Commodities>Workers>Workers.


Anda akan dapat lihat senarai pekerja dalam sistem:
TAMBAH KEHADIRAN PEKERJA


Untuk rekodkan kehadiran pekerja, anda boleh tekan pada Attendance bagi pekerja tersebut.Selepas tekan pada butang Attendance, anda akan lihat paparan seperti ini:Untuk tambah attendance, anda perlu tekan pada +Add Attendance:Kemudian, anda akan dibawa ke page ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan tarikh kehadiran
2
Masukkan projek
3
Masukkan waktu bekerja untuk pekerja
4
Tempoh untuk rehat
5
Pilih consignment yang terlibat
6
Pilih aktivity yang dilakukan
7
Masukkan jumlah kuantiti
8
Tekan +Add untuk tambahkan row bagi consignment, activity dan quantity
9
Tekan Save changes untuk simpan rekod yang dibuat