Projek boleh ditambah pada dua tempat.


1. Di bawah Comodities, pada Projects, tekan Projects. Kemudian tekan butang Add New.
Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nama projek
2
Pilih negeri untuk projek tersebut
3
Masukkan short code bagi projek berkenaan
4
Setelah selesai, tekan Submit
5
Tekan Cancel jika anda mahu batalkan penambahan
2. Anda boleh tekan pada + di sebelah kanan dan pilih pada New Project.Selepas anda tekan pada New Project, anda akan lihat paparan sama seperti pada cara 1 untuk tambah projek baru.