Dalam bahagian ini, anda boleh tambahkan seksyen dalam projek yang sedia ada.


Untuk tambahkan seksyen pada projek, tekan pada nama projek tersebut.Selepas itu, anda akan dapat lihat paparan seperti ini:Untuk tambah seksyen, tekan pada ‘+Add Section’.


Kemudian, anda akan lihat paparan ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nombor seksyen
2
Masukkan panjang ukuran seksyen
3
Masukkan lebar ukuran seksyen
4
Minimum umur fizikal tanaman yang berada dalam seksyen (days/weeks/month).
5
Maksimum umur fizikal tanaman yang berada dalam seksyen (days/weeks/month).
6
Setelah selesai, tekan Save changes
7
Tekan Close jika anda mahu batalkan penambahan