Pengguna boleh menukar seksyen untuk mana-mana consignment yang perlu.


Untuk ini, anda perlu tekan pada nama projek yang anda ingin menukarkan seksyen tersebut.Kemudian, anda akan lihat paparan seperti ini di bahagian seksyen:Anda perlu tekan pada Details:Seterusnya, anda akan dibawa ke page ini:Penerangan:


No
Penerangan
1
Maklumat yang perlu diisi adalah;
  • Seksyen baru
  • Tarikh Perubahan
  • Kuantiti
  • Sebab (Pilihan yang telah ditetapkan)
2
Maklumat yang perlu diisi adalah;
  • Tarikh Perubahan
  • Kuantiti
  • Sebab Perubahan