Pengguna boleh memilih untuk membuat pergerakan bagi consigment atau membuat perubahan pada consignment tersebut sama seperti pertukaran seksyen.


Untuk membuat pergerakan consignment, anda perlu tekan pada nama projek yang anda ingin menukarkan consignment tersebut.Kemudian, anda akan lihat paparan seperti ini:Anda perlu tekan pada Details:Kemudian, anda akan dibawa ke page ini:
Penerangan:


No
Penerangan
1
Tekan Delete jika anda ingin padam transaction sedia ada
2
Tekan Move assignment untuk pindahkan consignment

Isi semua maklumat yang diperlukan dan tekan Save changes untuk simpan perubahan yang dibuat.

3
Tekan Adjust Consignment untuk edit consignment sedia ada.

Isi semua maklumat yang diperlukan dan tekan Save changes untuk simpan perubahan yang dibuat.