Untuk melihat keseluruhan inventori, anda boleh pergi ke Commodities>Inventories>Inventories.Kemudian, anda akan dibawa ke page ini: