Pengguna boleh melihat jumlah baki bahan mentah yang ada dalam simpanan.