Pengguna boleh masukkan akaun yang terlibat sebagai pembekal atau pelanggan dalam bahagian ini. Anda boleh pergi ke Commodities>Account>Accounts.
DAFTAR AKAUN 


Untuk daftar akaun baru, terdapat dua cara:


1. Anda boleh tekan pada +Add New.Kemudian, anda akan lihat paparan seperti ini:
Penerangan:


No
Penerangan
1
Masukkan nama akaun
2
Masukkan nombor pendaftaran syarikat
3
Masukkan nombor pengenalan
4
Pilih terma pembayaran
5
Setelah selesai, tekan ‘Submit’
6
Tekan ‘Cancel’ jika anda mahu batalkan pembaharuan

2. Anda boleh tekan pada + di sebelah kanan dan pilih pada New Account.Selepas anda tekan pada New Account, anda akan lihat paparan sama seperti pada cara 1 untuk tambah akaun baru.