Customer Relationship Management (CRM)

Bagaimana ingin set invois mengikut lokasi di dalam CRM?
Untuk makluman pengguna, invois boleh di set mengikut lokasi tetapi dengan syarat user tersebut perlu ditugaskan atau menjadi admin kepada lokasi-lokasi ter...
Wed, 17 May, 2017 at 10:55 AM
Bagaimana menambah "Invoice Schedulers" yang baru?
Sistem kami mempunyai invoiced scheduler adalah bertujuan untuk memudahkan pelanggan supaya tidak membuat invois yang sama setiap hari, minggu, bulan, tahun...
Wed, 17 May, 2017 at 11:00 AM
Apakah fungsi Express View?
“Express View” membolehkan anda melihat proses aliran “Invoicing” sama ada berada dalam proses Quatation (Sebut Harga) atau lain-lain. Pergi ke “Invoicin...
Wed, 17 May, 2017 at 11:02 AM
Apa yang perlu dilakukan sekiranya Account dalam CRM berganda?
Jika terdapat Account yang berganda di dalam CRM, pengguna boleh menggunakan fungsi merge. Sebagai contoh akaun Seri Mutia Sdn Bhd mempunyai dua akaun.  Unt...
Thu, 15 Nov, 2018 at 3:06 PM
Apa itu Lead dalam Contact Book?
“Leads” adalah peluang jualan (sama ada syarikat atau individu) yang dikumpulkan dari pelbagai sumber semasa proses pemasaran mereka. Contoh: Pertukaran ka...
Wed, 17 May, 2017 at 2:52 PM
Apakah perbezaan diantara "contact book Account" & "contact book Contacts"?
1- ACCOUNTS” ialah syarikat (atau individu) yang mempunyai peluang jualan. Mereka mungkin pelanggan masa lalu, atau mereka juga mungkin bakal pelanggan anda...
Thu, 8 Jun, 2017 at 9:18 AM