Kewangan (Finance)

Bagaimana meluluskan atau menolak permohanan pendahuluan?
Akses modul Kewangan (FINANCE), pergi ke "Advance" seterusnya ke "Approve Advances". Pihak yang meluluskan boleh meluluskan sebarang pen...
Tue, 16 May, 2017 at 9:16 AM
Bolehkan kita memohon pendahuluan (Advanced) bagi pihak pekerja lain?
Ya. Anda juga boleh  membuat pendahuluan untuk staf lain dengan menggunakan fungsi “Submit for Staff” di submenu “Advances”.
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:23 PM
Bagaimana melihat permohonan pembayaran?
Akses module Finance.                         Selepas itu, anda pergi ke “Payment Requisitions” dan klik pada “All Payment Requisition”.           ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:24 PM
Adakah setiap baucar bayaran mestilah diluluskan terlebih dahulu?
Ya, setiap baucar bayaran mestilah diluluskan terlebih dahulu. Jika anda lihat di " Payment Vouchers” bahagain Status, anda akan dapati status permohon...
Tue, 16 May, 2017 at 9:18 AM
Kenapakah claims yang telah dibayar menggunakan payment voucher tetapi tidak ditanda sebagai telah di bayar?
Bagi claims yang telah dibayar menggunakan payment voucher tetapi masih tidak ditanda sebagai telah dibayar, pengguna dikehendaki mengemaskini secara manual...
Tue, 16 May, 2017 at 9:24 AM
Jika staf claim kepada syarikat, bagaimana ingin masukkan dalam sistem?
Untuk masukkan dalam sistem, pengguna boleh merujuk kepada link yang diberikan menambah claim .
Tue, 16 May, 2017 at 9:25 AM
Adakah 'payment voucher' di dalam Finance boleh di padam?
Untuk makluman pengguna, payment voucher di dalam finance boleh di padam. Cara-cara untuk memadam, sila ikuti langkah yang diberikan: Sila ke menu Finance...
Thu, 15 Nov, 2018 at 5:26 PM
Bagaimana ingin membuat pembayaran gaji menggunakan baucer bayara?
Dalam modul "finance", anda boleh membuat bayaran gaji yang telah diproses menggunakan modul "payroll". Langkah-langkah nya adalah seper...
Tue, 16 May, 2017 at 10:19 AM