Bar Atas (TopBar)

Apakah peranan Bar Atas?
"TopBar" membimbing pengguna untuk melakukan tetapan profil dan untuk Pentadbir termasuklah tetapan profil syarikat Peranan Pengguna: Pentadbir, Pa...
Fri, 26 May, 2017 at 11:31 AM
Apakah peranan Profile Saya?
“Profil Saya” membimbing pengguna untuk menyimpan maklumat peribadi pengguna Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Halaman dibawah  ini memapar...
Fri, 26 May, 2017 at 11:36 AM
Apakah peranan Kalendar Saya?
“Kalendar Saya” membawa pengguna ke halaman Mesyuarat untuk senarai mesyuarat yang akan datang dan menambah mesyuarat baru Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasuk...
Fri, 26 May, 2017 at 11:38 AM
Apakah peranan Syarikat Saya?
“Syarikat Saya” membimbing pengguna untuk menetapkan tetapan dan maklumat syarikat Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Halaman ini memaparkan maklumat syarikat p...
Fri, 26 May, 2017 at 11:41 AM