Tetapan (Settings)

Mengenali Tetapan (Settings)
Peranan Pengguna: Pentadbir 1.“Modul Tetapan” berada di Bar Sisi Kiri daripada pandangan Dashboard 2. “Modul Tetapan” mengandungi senarai seperti di hal...
Fri, 26 May, 2017 at 11:46 AM
Apakah kategori peruntukan (Budget Category)?
“Kategori Peruntukan” membimbing pengguna untuk menetapkan sumber-sumber peruntukan bagi sesuatu projek. Peranan Pengguna: Pentadbir “Kategori Peruntukan”...
Fri, 26 May, 2017 at 11:48 AM
Apakah peranan Konsultan (Consultants)?
“Konsultan” membimbing pengguna untuk menetapkan maklumat sesuatu syarikat konsultan Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “Settings” di Bar Sisi Kiri ke...
Fri, 26 May, 2017 at 12:06 PM
Bagaimanakah cara untuk mengemaskini syarikat konsultan?
1. Arahkan cursor (anak panah) pada “Actions” dan klik pada “Edit” untuk mengemaskini maklumat syarikat konsultan 2. Selesai mengemaskini maklumat klik p...
Fri, 26 May, 2017 at 12:10 PM
Apakah peranan Kontraktor (Contractors)?
“Kontraktor” membimbing pengguna untuk menetapkan sesuatu maklumat syarikat kontraktor . Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “Settings” di Bar Sisi Kir...
Fri, 26 May, 2017 at 12:12 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Kontraktor baru?
Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “+New Contractor” untuk menambah kontraktor baru 2. Lengkapkan maklumat yang diperlukan dan klik pada “Submit” ...
Fri, 26 May, 2017 at 12:14 PM
Bagaimanakah cara untuk mengemaskini Kontraktor?
1. Arahkan cursor (anak panah) pada “Actions” dan klik pada “Edit” untuk mengemaskini kontraktor 2. Selesai mengemaskini maklumat klik pada “Update” untu...
Fri, 26 May, 2017 at 12:16 PM
Apakah Peranan Pasukan (Teams Roles)?
“Peranan Pasukan” membimbing pengguna untuk menetapkan peranan setiap pasukan/ahli pasukan dalam sesuatu projek Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “Ac...
Fri, 26 May, 2017 at 12:18 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah peranan ahli pasukan?
Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “+New Team Roles” untuk menambah peranan pasukan baru 2. Isikan maklumat yang diperlukan dan klik pada ...
Fri, 26 May, 2017 at 12:21 PM
Bagaimanakah cara untuk mengemaskini Peranan Pasukan?
1. Arahkan cursor (anak panah) pada “Actions” dan klik pada “Edit” untuk mengemaskini peranan pasukan 2. Selesai membuat perubahan klik pada “Submit” unt...
Fri, 26 May, 2017 at 12:22 PM