Tugasan ( Tasks)

Bagaimanakah cara anda melihat tugasan?
“Tugasan” boleh diakses melalui “Bar Sisi Kiri” dan melalui “Butiran Projek” Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “Tasks” yang dipaparka...
Fri, 26 May, 2017 at 4:37 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah tugasan baru?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1.Tunjukkan cursor (anak panah) anda pada “Manage” dan kemudian klik pada “New Task”   2.(1) Isikan bu...
Fri, 26 May, 2017 at 4:42 PM
Bagaimana anda melihat butiran tugasan
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “Task” untuk melihat butiran tugasan 2. Butiran tugasan ditunjukkan pada bahagian kanan halaman men...
Fri, 26 May, 2017 at 4:40 PM
Bagaimanakah anda menandakan tugasan sebagai selesai?
Sesuatu tugasan akan terus berada pada status “Sedang Diproses” sehinggalah ditandakan sebagai selesai Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Tu...
Fri, 26 May, 2017 at 4:45 PM