Mesyuarat (Meetings)

Bagaimana anda melihat Senarai Projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “Senarai Mesyuarat” untuk melihat senarai mesyuarat 2. Senarai mesyuarat menunujukkan “Nama Pro...
Fri, 26 May, 2017 at 4:53 PM
Bagaimanakah cara menambah Mesyuarat Baru?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Menambah Mesyuarat baru melalui Kalendar Mesyuarat       Klik pada “+Tambah Mesyuarat Baru” untuk menamba...
Fri, 26 May, 2017 at 4:55 PM
Bagaimana anda melihat butiran Mesyuarat?
Butiran Mesyuarat boleh dilihat melalui “Kalendar Mesyuarat” dan “Senarai Mesyuarat”. Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “Nama Mesyu...
Fri, 26 May, 2017 at 4:56 PM
Edit Mesyuarat
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “Actions” kemudian klik pada “Edit” untuk membuat perubahan pada maklumat mesyuarat 2. Pada ha...
Fri, 26 May, 2017 at 4:58 PM