Projek (Projects)

Bagaimanakah cara untuk melihat senarai projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek Untuk melihat senarai projek, klik pada "Projek" Di dalam “Modul Projek” anda boleh lihat: “Semua P...
Fri, 26 May, 2017 at 5:03 PM
Bagaimanakah cara untuk mengemaskini projek?
Peranan pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Pada halaman “Butiran Projek” anda boleh melihat semua maklumat berkaitan sesuatu projek Untuk mengemas kini ...
Fri, 26 May, 2017 at 5:08 PM
Bagaimankah cara untuk menugaskan pasukan projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek Gambar di bawah menunjukkan capaian yang dapat membawa anda ke bahagian maklumat “Pasukan” 2. Pada halaman...
Fri, 26 May, 2017 at 5:11 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Pasukan Projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir 1. Klik pada “+Tambah Pasukan” untuk menambah pasukan baru    Contohnya : Anda ingin menambah satu lagi pasukan untuk melakuk...
Fri, 26 May, 2017 at 5:16 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah Konsultan Projek baru?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “+Tambah Konsultan” untuk menambah konsultan baru Contohnya : Anda ingin menambah konsultan untu...
Fri, 26 May, 2017 at 5:20 PM
Bagaimana anda menambah Kontraktor Projek baru?
Peranan Pasukan: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada “+Tambah Kontraktor” untuk menambah kontraktor baru Contohnya : Anda ingin menambah kontraktor...
Fri, 26 May, 2017 at 5:24 PM
Bagaimanakah cara anda menambah kemajuan projek?
Peranan Pengguna: Pengguna, Pasukan Projek 1. Klik pada "Kemajuan Projek" untuk mengemaskini kemajuan projek anda 2. Klik pada “+Tambah Kema...
Fri, 26 May, 2017 at 5:27 PM
Bagaimanakah cara menambah dokumen ke projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Klik pada "Document" untuk lihat bahagian maklumat dokument 2.Dokumen menunjukkan dokumen dan j...
Fri, 26 May, 2017 at 5:29 PM
Bagaimanakah cara untuk menambah sijil ke projek?
Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Projek 1. Sijil berada di bahagian bawah “Butiran Projek” pada paparan maklumat “Dokumen”  Klik pada “+Tambah Sij...
Fri, 26 May, 2017 at 5:34 PM