Pengedar ( Distributor)

Pengedar ( Distributor)

Bagaimana untuk menyemak invois yang belum dibayar?
1. Pengguna terlebih dahulu dapat merekodkan inbois dengan melakukan transaksi di papan pemuka dari Penerimaan Pesanan. Sistem telah menyediakan ruangan unt...
Sat, 10 Jun, 2017 at 9:55 AM
Bagaimana untuk menyemak pesanan penghantaran didalam modul pengedar?
1. Terlebih dahulu, pengguna dapat merekodkan pesanan penghantaran melalui papan pemuka. Pesanan Penghantaran tersebut dapat dihubungkan dengan pesanan dan ...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:14 AM
Bagaimana untuk merekod pembayaran dari rakan kongsi?
1. Pengguna dapat merekodkan pembayaran yang diterima dari rakan kongsi. 2. Maklumat berkenaan bayaran yang diterima dimasukkan.
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:15 AM
Bagaimana untuk merekod pembelian stok dari pembekal?
1. Pengguna dapat klik pada ikon seperti di bawah: 2. Sebelum membeli stok dari pembekal, pengguna harus memasukkan item dan produk yang dibeli dari pe...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:17 AM
Bagaimana untuk melaraskan kuantiti stok?
Pengguna dapat melaraskan kuantiti stok yang ada dengan klik pada ikon dibawah: 1. Berikut merupakan ruangan bagi pengguna melaraskan kuantiti stok.
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:18 AM
Bagaimana untuk mengurus maklumat jurujual anda?
Dalam modul ini, anda boleh menguruskan maklumat jurujual anda. Antaranya anda dapat melihat area mana jurujual anda bertugas untuk hari-hari tertentu seper...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:19 AM
Bagaimana untuk menambah rakan kongsi?
Jika anda ingin menambahkan Rakan Kongsi, anda boleh klik pada “Partners” dan kemudian klik pada “Add”.  Dalam mukasurat ini, anda dapat melihat jumlah jual...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:20 AM
Bagaimana untuk menyemak panggilan pelan?
Dalam Sub Modul ini, anda dapat menyemak dan mengubahsuai jadual yang telah ditetapkan untuk para jurujual. Anda juga dapat menambah pelan panggilan yang ba...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:21 AM
Bagaimana untuk melihat senarai pembekal?
Dalam Sub-Modul ini, anda dapat  melihat kesemua pembekal yang sedia ada dan menambah pembekal yang baru. Anda boleh menekan pada butang pembekal.
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:23 AM
Bagaimana untuk melihat paparan hadapan gudang?
Dalam Sub-Modul Gudang, anda dapat melihat kuantiti inventory yang terdapat di dalam Gudang, membuat pesanan pembelian stok dari pembekal, menyemak Pesanan ...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:24 AM