Konfigurasi

Bagaimanakah cara untuk mengemaskini Company Profile?
Anda boleh masukkan maklumat asas organisasi di dalam sistem melalui konfigurasi seperti gambar berikut: Dalam bahagian ini, anda boleh masukkan ma...
Thu, 17 Jan, 2019 at 3:49 PM
Bagaimanakah cara untuk tetapkan Reference No dalam sistem?
Anda boleh masukkan maklumat asas organisasi di dalam sistem melalui konfigurasi seperti gambar berikut: Di sini, anda boleh tetapkan kod untuk ref...
Thu, 17 Jan, 2019 at 3:52 PM
Di manakah tempat untuk masukkan negeri yang terlibat dalam operasi syarikat melalui sistem?
Anda boleh masukkan maklumat asas organisasi di dalam sistem melalui konfigurasi seperti gambar berikut: State adalah di mana anda boleh masukkan n...
Thu, 17 Jan, 2019 at 3:55 PM
Bagaimanakah cara untuk masukkan negara yang terlibat dalam operasi syarikat melalui sistem?
Anda boleh masukkan maklumat asas organisasi di dalam sistem melalui konfigurasi seperti gambar berikut: Countries adalah negara yang terlibat dala...
Thu, 17 Jan, 2019 at 3:58 PM