Pekerja

Bagaimanakah cara untuk daftar pekerja dalam sistem?
Di sini admin dapat masukkan rekod pekerja yang bekerja di ladang. Untuk tambah maklumat pekerja, sila ikuti langkah seperti di bawah. TAMBAH MAKLU...
Fri, 18 Jan, 2019 at 9:47 AM
Bagaimanakah cara untuk membolehkan pekerja akses sistem?
Untuk membolehkan pekerja dapat akses sistem AgriCentral, anda boleh edit selepas ia ditambah menjadi pekerja. Untuk edit maklumat pekerja pada sistem s...
Fri, 18 Jan, 2019 at 9:52 AM
Bagaimanakah cara untuk rekodkan kehadiran pekerja?
Anda juga boleh rekodkan kehadiran pekerja di dalam sistem. Untuk rekodkan kehadiran ini, anda boleh pergi ke Commodities>Workers>Workers. Anda ak...
Fri, 18 Jan, 2019 at 9:56 AM
Bagaimanakah cara untuk rekodkan upah pekerja?
Pengguna boleh merekodkan gaji pekerja dan proses gaji tersebut di dalam sistem. Pengguna boleh melihat rekod pendapatan berdasarkan rekod aktiviti semasa k...
Fri, 18 Jan, 2019 at 9:59 AM
Bagaimanakah cara untuk proses upah pekerja?
Selepas anda rekodkan kehadiran untuk pekerja, anda boleh proses upah tersebut. Untuk proses upah, anda boleh pergi ke Commodities>Workers>Process. ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 10:04 AM
Bagaimanakah cara untuk muat turun slip upah?
Pengguna boleh muat turun slip upah melalui Commodities>Workers>Earnings.  Kemudian. Anda perlu tekan pada Nett Salary. Anda akan da...
Fri, 18 Jan, 2019 at 10:07 AM