Projek

Bagaimanakah cara untuk tambah projek dalam sistem?
Projek boleh ditambah pada dua tempat. 1. Di bawah Comodities, pada Projects, tekan Projects. Kemudian tekan butang Add New. Penerangan: ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 10:14 AM
Bagaimanakah cara untuk daftar seksyen dalam projek?
Dalam bahagian ini, anda boleh tambahkan seksyen dalam projek yang sedia ada. Untuk tambahkan seksyen pada projek, tekan pada nama projek tersebut. ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 10:18 AM
Bagaimanakah cara untuk daftar consignment dalam projek?
Dalam bahagian ini, anda boleh tambahkan consignment dalam projek yang sedia ada. Untuk tambahkan consignment pada projek, tekan pada nama projek terseb...
Fri, 18 Jan, 2019 at 10:21 AM