Pergerakan Consignment

Bagaimanakah cara untuk tukar seksyen dalam consignment?
Pengguna boleh menukar seksyen untuk mana-mana consignment yang perlu. Untuk ini, anda perlu tekan pada nama projek yang anda ingin menukarkan seksyen t...
Fri, 18 Jan, 2019 at 12:23 PM
Adakah perubahan consignment boleh dibuat dalam sistem?
Pengguna boleh memilih untuk membuat pergerakan bagi consigment atau membuat perubahan pada consignment tersebut sama seperti pertukaran seksyen. Untuk ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 12:27 PM