Aging (Umur)

Bagaimanakah cara untuk melihat umur setiap consignment?
Pengguna boleh melihat umur untuk setiap consignment. Untuk melihat umur ini, anda boleh pergi ke Projects>Aging. Kemudian, anda akan dapat liha...
Fri, 18 Jan, 2019 at 2:39 PM