Inventories (Bahan Mentah)

Di manakah boleh melihat keseluruhan inventori?
Untuk melihat keseluruhan inventori, anda boleh pergi ke Commodities>Inventories>Inventories. Kemudian, anda akan dibawa ke page ini: ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 2:50 PM
Bagaimanakah cara untuk tambah baru inventori?
Pengguna boleh daftar inventory yang baharu. Anda hanya perlu memasukan bahan mentah beserta kuantiti yang ada mengikut kategori bahan mentah yang telah dit...
Fri, 18 Jan, 2019 at 2:52 PM
Di manakah pengguna dapat lihat baki bahan mentah?
Pengguna boleh melihat jumlah baki bahan mentah yang ada dalam simpanan.
Fri, 18 Jan, 2019 at 2:53 PM
Bagaimanakah cara untuk edit atau padam inventori?
Anda boleh edit atau padam senarai dalam inventori di bawah Actions. Penerangan: No Penerangan 1 Tekan Edit untuk edit inventori sedia ada. i) ...
Fri, 18 Jan, 2019 at 2:55 PM